Fundacja Sukces - Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

Obszar działań

Promocja kształcenia ustawicznego (ang. lifelong learning)
Go to Akcje społeczne

Akcje społeczne

Wierzymy, że dzięki akcjom społecznym możemy zmieniać nasze otoczenie na lepsze, bardziej przyjazne, twórcze i konstruktywne. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie postawione sobie cele i mierzyć wysoko. Naszym priorytetem są działania, które uwrażliwiają na problemy społeczne i pomagają ludziom uwierzyć w siebie i własne możliwości.

Go to Szkolenia

Szkolenia

Dostęp do wiedzy i umiejętności nie powinien być dobrem luksusowym. Stały rozwój kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności zwiększają nasze szanse na rynku pracy, aktywizują zawodowo i uczą przedsiębiorczości, co sprzyja budowaniu pewności siebie i prowadzi w kierunku realizacji marzeń. Inwestujemy w szkolenia, bo wiemy, że warto uczyć się przez całe życie.

Go to Doradztwo

Doradztwo

W ramach działalności doradczej prowadzimy Internetową Poradnię dla Samotnych Mam – Mama Sama. Główną ideą projektu jest pobudzenie aktywności społecznej matek samotnie wychowujących dzieci, zaszczepienie aktywnych i przedsiębiorczych postaw. Aktualnie w ramach projektu udzielamy zdalnie porad prawnych, prowadzimy działalność wydawniczą oraz serwis internetowy www.mamasama.most.org.pl

Go to Zbiórki społeczne

Zbiórki społeczne

Większość zorganizowanych przez nas zbiórek nastawiona była na wsparcie podmiotów instytucjonalnych takich jak domy samotnych matek lub biblioteki, ale wspieraliśmy również osoby indywidualne. Od 2013 roku stałym partnerem zbiórek rzeczowych jest Agencja Wydawniczo-Promocyjna I.D. Media i właścicielka agencji Ilona Adamska. Dzięki jej zaangażowaniu wsparcie otrzymały kobiety i maluchy z domu samotnej matki oraz podopieczni naszej fundacji.

Cele fundacji

“Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz” Zig Ziglar
Chcemy zapewnić każdemu możliwości do stałego poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji i umiejętności.
4 KROKI DO SUKCESU I REALIZACJI PASJI ŻYCIOWYCH

Kształcenie ustawiczne - proces stałego uczenia się, rozwijania i odnawiania kwalifikacji trwający przez całe życie.
We współczesnym świecie zmiany zachodzą niemal błyskawicznie. Szybki rozwój nauki i techniki sprawił, że raz zdobyte kwalifikacje już nie wystarczają. Musimy stale rozwijać się, zdobywać nowe kwalifikacje, poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności. Wyzwaniom współczesnej cywilizacji możemy sprostać poprzez ustawiczną edukację.
Wiedza i dostęp do informacji wraz z rozwojem społeczeństwa stały się bardzo cennym „towarem”, który otwiera drogę ku wielu korzyściom, również materialnym. Umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji umożliwia ludziom realizację różnego rodzaju celów - gospodarczych, ekonomicznych, politycznych. By dostosować się do szybko zmieniających się warunków życia nie powinniśmy ograniczać się tylko do obligatoryjnego kształcenia. W każdym wieku możemy poszukiwać nowych pasji i je rozwijać. Kształcenie ustawiczne powinno być niezbędnym elementem życia każdego z nas.

  • Poznaj siebie i swój potencjał. Co chcesz osiągnąć?

  • Uwierz w swoje możliwości.

  • Podejmij wyzwanie i wyciągaj wnioski z błędów.

  • Ciesz się SUKCESEM!

zespół fundacji

Zespół Fundacji Sukces tworzą prawdziwi społecznicy. Nasz Zarząd działa na zasadzie wolontariatu. Fundacja jest miejscem, w którym realizujemy swoje nowe pomysły i rozwijamy doświadczenie. 90% projektów jest realizowana społecznie (bez wynagrodzenia). Zawodowo każdy z nas pracuje w innych miejscach: urzędach, sklepach, wydawnictwach, domach kultury lub prowadzi własną firmę. Dajemy możliwość zdobycia doświadczenia studentom oraz osobom, które chcą się przekwalifikować lub po prostu pomagać innym.

Gabriela Sięka

Prezes Fundacji
Od 2014 do 2019 roku pełniła funkcję koordynatora projektów. Wspierała działania fundacji w zakresie organizacji akcji społecznych i projektów edukacyjnych. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu fundacji.

Wita Meczew-Bardecka

Założycielka Fundacji
W 2011 roku założyła Fundację Sukces wraz z Anną Ignatiuk. W latach 2011-2019 pełniła funkcje prezesa fundacji oraz instruktora kursów komputerowych. Pomysłodawczyni większości projektów realizowanych w wyżej wymienionych latach. Obecnie wolontariuszka.

Anna Ignatiuk

Współzałożycielka Fundacji
Absolwentka Katedry Filologii Białoruskiej UW. Po studiach rozpoczęłam pracę w Agencji Produkcji Filmowej i w Impresariacie przy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. W latach 2011-2019 pełniła funkcję sekretarza zarządu fundacji.

Lidia Kłosowicz

Przewodnicząca Rady Fundacji
Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą. Obecnie jestem pracownikiem Ministerstwa Gospodarki w Departamencie Regulacji Gospodarczych. Praca społeczna jest dla mnie bardzo ważna dlatego cieszę się, że mogę służyć pomocą w Fundacji Sukces.

Iwan Meczew

Konsultant IT
Programowanie jest jego obsesją. Od 2011 roku wspiera projekty informatyczne w Fundacji Sukces. Potrafi spełnić nasze najbardziej wymyślne wizje.

Diana Bardecka

Wolontariuszka
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Specjalność formy użytkowe, specjalizacja tkanina artystyczna. Od 2012 roku wspiera działania fundacji w zakresie organizacji akcji społecznych i projektów edukacyjnych.

Aktualności