Doradztwo

mamasamaFundacja Sukces rozpoczęła działalność od wznowienia pracy Internetowej Poradni Dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci Mama Sama. Główną ideą projektu jest pobudzenie aktywności społecznej matek samotnie wychowujących dzieci, zaszczepienie u kobiet aktywnych i przedsiębiorczych postaw.

W 2011 roku Internetową poradnię dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz wydanie magazynu Mama Sama naszej fundacji powierzył Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom „Pozwól żyć” Oddział w Warszawie organizacja, która realizowała ten projekt od 2003 roku. Autorem projektu oraz nazwy poradni i magazynu Mama Sama jest Wita Meczew-Bardecka obecna prezes Fundacji Sukces, a ówczesna kierownik oddziału Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom”Pozwól żyć” w Warszawie. Zespół internetowej poradni tworzy obecnie większość pracowników działających wcześniej na rzecz Stowarzyszenia „Pozwól żyć”. Są to osoby doświadczone, kompetentne i doskonale znające problemy matek samotnie wychowujących dzieci.

Jest to miejsce gdzie mamy samotnie wychowujące dzieci mogą uzyskać pomoc na przykład przy pisaniu podań o przyznanie lokalów socjalnych, przy pisaniu wniosków o dotacje z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskać informacje o zasiłkach oraz wiele innych pożytecznych informacji.

W ramach Internetowej Poradni Mama Sama udzielamy zdalnie porad prawnych, prowadzimy działalność wydawniczą oraz serwis internetowy www.mamasama.most.org.pl

Serwis internetowy Mama Sama porusza tematy w zakresie:

  • sprawy zawodowe
  • porady prawne
  • porady psychologiczne
  • rozwój osobisty

Staramy się również nagłaśniać problemy matek samotnie wychowujących dzieci  poprzez organizację konkursów i kampanii mających na celu zwrócenie uwagi władz, instytucji i opinii publicznej na potrzeby matek oraz zachęcenie do podjęcia przez ww instytucje działań w kierunku stworzenia odpowiednich warunków do realizacji aspiracji społecznych i zawodowych matek.

Uwaga! NIE UDZIELAMY POMOCY FINANSOWEJ.

Fundacja Sukces nie prowadzi żadnego funduszu pomocy finansowej ani programu stypendialnego. Większość projektów jest realizowana dzięki wolontariatowi oraz pomocy partnerów i przyjaciół fundacji, dlatego nie jesteśmy w stanie udzielić tego rodzaju wsparcia.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz