Poradnia Mama Sama

Internetowa poradnia Mama Sama

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom „Pozwól żyć” Oddział w Warszawie powierzył Fundacji Sukces prowadzenie serwisu internetowego, poradni oraz wydanie magazynu Mama Sama. Większa część pracowników działających na rzecz Stowarzyszenia „Pozwól żyć” obecnie tworzy zespół internetowej poradni, a więc poradnia dla samotnych mam opiera się na ludziach kompetentnych i doskonale znających problemy matek samotnie wychowujących dzieci.

mamasama

Zapraszamy do odwiedzenia portalu poświęconego sprawom kobiet samotnie wychowującym dzieci www.mamasama.most.org.pl

Jest to miejsce gdzie mamy samotnie wychowujące dzieci mogą uzyskać pomoc na przykład przy pisaniu podań o przyznanie lokalów socjalnych, przy pisaniu wniosków o dotacje z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskać informacje o zasiłkach oraz wiele innych pożytecznych informacji.

W ramach Internetowej Poradni Mama Sama prowadzimy działania w trzech zakresach: doradztwo szkolenia oraz działalność wydawnicza.

Uwaga: NIE UDZIELAMY POMOCY FINANSOWEJ.

Będziemy starali się również zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy matek samotnie wychowujących dzieci, poprzez organizację konkursów i kampanii mających na celu zwrócenie uwagi władz, instytucji i opinii publicznej na potrzeby matek oraz zachęcające do podjęcia przez ww instytucje działania w kierunku stworzenia odpowiednich warunków do realizacji aspiracji społecznych i zawodowych matek. Główną ideą poradni jest pobudzenie aktywności społecznej matek samotnie wychowujących dzieci.

Internetowa Poradnia Mama Sama porusza tematy w zakresie:

  • sprawy zawodowe
  • porady prawne
  • rozwój osobisty

W odpowiedzi na liczne prośby naszych podopiecznych zebraliśmy ogólnodostępne w Internecie publikacje dotyczące problemu przemocy w rodzinie oraz spraw rozwodowych.

W poradnikach jest zawarta informacja gdzie udać się po poradę i pomoc, co robić jeśli staniesz się ofiarą przemocy domowej, czego spodziewać się w sądzie, jak przygotować dziecko przetrwać rozwód rodziców i maksymalnie złagodzić jego skutki,  jest informacja na temat mediacji, modelowych planów wychowawczych, jaki prawa przysługują nam w sądzie wiele innych wskazówek.

Poradniki zostały zebrane ze źródeł ogólnodostępnych i nie są własnością Fundacji Sukces.

Poradniki dla ofiar przemocy domowej

Gdy rozwodu nie da się uniknąć

Przed sądem

Internetowa poradnia Mama Sama

Zapisz

Zapisz