List Burmistrza dzielnicy Praga Południe w sprawie akcji „Uwolnij Obcojęzyczną!”

burmistrz_male

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, dnia 6 października 2011 r.

Pani Wita Meczew-Bardecka
Prezes Zarządu Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

Szanowna Pani Prezes,

pragnę serdecznie podziękować za propozycję objęcia patronatem akcji społecznej „Uwolnij obcojęzyczną!”.
Rola książki jest niezwykle ważna w procesie poznawania świata. Szeroki dostęp do publikacji, zarówno polskich, jak również obcojęzycznych, pozwala lepiej rozumieć historię i współczesność, własną tradycję i kultury obce, pomaga kształtować postawę społeczną. Tym bardziej Państwa akcja zasługuje na uznanie.

Przyjmując Państwa zaproszenie do objęcia patronatu, życzę, aby akcja przyniosła satysfakcję organizatorom i przyczyniła się do znacznego poszerzenia księgozbioru obcojęzycznego Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga -Południe m. st. Warszawy, z której zbiorów korzystają mieszkańcy naszej dzielnicy.

Z poważaniem

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe M. ST. Warszawy

Tomasz Kucharski

patronat_burmistrza

Zapisz

Zapisz