Kolejne firmy wspierają akcję Uwolnij Obcojęzyczną!

abe_ipsAkcję społeczną ,,Uwolnij Obcojęzyczną!” wsparła firma ABE – IPS. Kampania Fundacji Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych ma na celu poszerzenie oferty obcojęzycznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

Organizatorzy pragną ułatwić mieszkańcom Warszawy dostęp do materiałów pomocnych w nauce języków obcych. Kampanię kierują do instytutów kultury, wydawnictw, agencji literackich, ambasad oraz innych przedstawicielstw krajów europejskich w Warszawie. Firmy, które chcą dołączyć do akcji i wesprzeć rozwój biblioteki wielokulturowej mogą przekazywać na jej rzecz książki popularnonaukowe, podręczniki, słowniki oraz multimedia.

Do akcji dołączyła firma ABE – IPS. Darczyńca przekazał bibliotece trzydzieści cztery pozycje, między innymi nowinki wydawnicze w języku angielskim. Biblioteka otrzymała książki Stephena Kinga, Stephenie Meyer, J.K. Rowling, Jamesa Cooka oraz inne publikacje.

Firmy ABE i IPS są liderami wśród podmiotów działających na polskim rynku publikacji zagranicznych. Po wielu latach konkurowania ze sobą podjęły decyzję o połączeniu swoich sił. Od sierpnia 2011 roku działają pod wspólną nazwą i marką ABE – IPS. Firma koncentruje się na dystrybucji zagranicznej literatury i informacji naukowej. Obecnie współpracuje z ponad 300 wydawnictwami na całym świecie.

W zasobach spółki znajduje się ponad 60 000 czasopism naukowych w wersji drukowanej i elektronicznej. Katalog książek dostępnych na stronie internetowej operuje 12 000 000 tytułów.

ABE – IPS dostarcza publikacje do placówek oświatowych, bibliotek wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz innych przedsiębiorstw. Realizuje także zamówienia indywidualne i rozwija działalność wydawniczą. Wspierając akcję społeczną ,,Uwolnij Obcojęzyczną!” pomaga stworzyć wielokulturową, dysponującą obszernym zbiorem obcojęzycznym instytucję publiczną na warszawskiej Pradze.

Inicjatorzy akcji Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych, dostrzegając potrzebę unowocześnienia biblioteki i wzbogacenia jej oferty o publikacje i multimedia obcojęzyczne, pragną podjąć współpracę ze społecznie odpowiedzialnym biznesem. Organizatorzy wierzą, że dzięki wsparciu podmiotów takich jak ABE – IPS, uda się wzmocnić pozycję bibliotek publicznych, które w dobie popularności nowych mediów powinny stawiać na rozwój i modernizację.

Strona internetowa Darczyńcy http://www.abe.pl/