Rekomendacje Warszawskiej Grupy Doradców PR

wgd_pr
Warszawska Grupa Doradców Public Relations

Warszawa 23.02.2012 rok

Referencje

Warszawska Grupa Doradców PR współpracuje z Fundacją Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych od początku 2011 roku. Nasza współpraca dotyczy realizacji szkoleń z zakresu marketingu, public relacions oraz wystąpień publicznych. 25 lipca odbyła się pierwsza edycja szkoleń pt ,,E-PR. Skuteczny public relations w Internecie”. Szkolenia byty skierowane do pracowników odpowiedzialnych za relacje publiczne w firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych oraz publicznych. Wysoka punktacja w ankietach ewaluacyjnych wskazuje na to, że szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej cieszyły się dużym powodzeniem i spełniły oczekiwania odbiorców. Daje nam ten fakt przekonanie, Że mamy do czynienia ze sprawnym i odpowiedzialnym organizatorem.

Fundacja Sukces dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny partner, który ceni wysoką jakość realizowanych projektów, dlatego wspieramy działalność fundacji również w innych obszarach. Z przyjemnością możemy polecić Fundację Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych jako doskonałego partnera do współpracy. Jesteśmy pewni, te stała współpraca z Fundacją Sukces przyczyni się do poprawy warunków społeczności lokalnej na rzecz której będą realizowane kolejne projekty.

Fundacja Sukces to doskonały partner.

Warszawska Grupa Doradców PR
Maurycy Seweryn

referencje_wdr

Zapisz

Zapisz