List Burmistrza Dzielnicy Praga Południe w sprawie akcji „Przedsiębiorcza Mama”

burmistrz_male

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r.

Pani Wita Meczew-Bardecka

Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

Szanowna Pani,

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem akcji „Przedsiębiorcza Mama”. Z radością będę patronował temu przedsięwzięciu.

Życzę, aby akcja przyniosła wiele satysfakcji organizatorom i uczestniczkom oraz służyła mamom mieszkającym na Pradze-Południe w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących aktywnego i twórczego rozwoju osobistego i zawodowego.

W sprawach technicznych, dotyczących materiałów z informację o patronacie oraz w sprawie akceptacji wyżej wymienionych materiałów proszę o kontakt z Panią Iwoną Janowską: tel. 22 3380190, e-mail: ijanowska@pragapld.waw.pl.

Z poważaniem

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe M. ST. Warszawy

Tomasz Kucharski

patronat_burmistrz2

Zapisz

Zapisz