List Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie akcji „Przedsiębiorcza Mama”

parp-logo_male
PARP

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Sz. P. Wita Maczew – Bardecka Fundacja Sukces — Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

Dziękuję za propozycję objęcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości patronatu nad projektem Przedsiębiorcza mama.

Uprzejmie informuję, iż przyjmujemy Państwa propozycję i tym samym obejmujemy patronat nad wydarzeniem. Jednocześnie proszę, aby wszelkie materiały, w których pojawia się nazwa i logo PARP, zostały przedstawione przez organizatora przedsięwzięcia do ostatecznej akceptacji przed ich upowszechnieniem. Logotyp Agencji i zasady wizualizacji są dostępne na stronie www.parp.gov.pl.

Marcin Miarjański
Zastępca Dyrektor
Departament Komunikacji Zewnętrznej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

list_parp