List Marszałka Sejmu uczestników akcji Przedsiębiorcza Mama

ewa_kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 14 maja 2014 r.

Uczestnicy i Organizatorzy akcji „Przedsiębiorcza Mama”

Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie podziękować za inicjatywę, którą po raz kolejny Państwo podejmujecie. Wspieranie kobiet w każdym aspekcie życia jest ważne, tym bardziej w dziedzinie, w której wciąż dominują mężczyźni — w biznesie. Kobiety dobrze wiedzą jak organizować czas, by wykorzystać go optymalnie. Pełniąc różne role społeczne muszą mieć świadomość, że przedsiębiorczość to cecha, bez której nie mogłyby być jednocześnie matkami, żonami i gospodyniami domowymi. Tym bardziej doceniam Państwa zaangażowanie, z jakim promujecie postawę aktywnego działania i ogólnego rozwoju społeczno-zawodowego wśród kobiet.

Korzystając z okazji, pragnę skierować słowa podziękowania i uznania dla wszystkich uczestników i organizatorów dzisiejszego spotkania. Życzę Państwu twórczej debaty, a także dalszej owocnej pracy na rzecz popularyzowania przedsiębiorczości w środowisku kobiet.

Z wyrazami szacunku

Ewa Kopacz

marszalek041

Zapisz