This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Akademia Kobiet aktywnych zaprasza na bezpłatne spotkania z prawnikiem

Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych rozpoczęła rekrutację na bezpłatne  spotkania z prawnikiem w ramach projektu ,,Akademia Kobiet Aktywnych”.

plakat_prawo_cmyk_nowy

W spotkaniach mogą wziąć udział wszystkie kobiety powyżej 18 roku życia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

– moduł 1 i 2 (20.10, 22.10)  z dniem 19.10.2015 r. o godz. 16.00

– moduł 3 i 4 (29.10, 30.10) z dniem 14.10.2015 r. o godz. 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona. O wzięciu udziału w danym module decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz spełnienie warunków wymienionych w § 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach z prawnikiem w ramach Akademii Kobiet Aktywnych.

Harmonogram spotkań:

 • 20.10.2015 Prawo karne

Przemoc domowa. Przemoc seksualna. Niealimentacja. Postępowanie przed organami ścigania. Środki zaradcze.

 • 22.10.2015 Prawo rodzinne

Stosunki między małżonkami i partnerami. Stosunki między rodzicami i dziećmi. Alimenty. Rozwód i separacja. Regulowanie kontaktów. Postępowanie przed sądem. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

 • 29.10.2015 Prawo cywilne i konsumenckie

Umowy, dochodzenie roszczeń. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

 • 30.10.2015 Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne

Prawa pracownika. Ochrona w czasie ciąży i macierzyństwa. Zasiłki i pomoc socjalna państwa. Zasiłki na dzieci. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

Wszystkie spotkania będą odbywać się w godzinach 16.30 – 18.30 w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tu Formularz oraz odesłanie go drogą mailową na adres akaszkolenia@gmail.com Chęć udziału można zgłosić również telefonicznie pod nr 535 251 606.

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach, formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji na www.fundacjasukces.org  oraz pod nr 535 251 606.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu firmy Kancelaria Prawno – Szkoleniowa Magdalena Osińska-Wilińska oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach z prawnikiem

w ramach Akademii Kobiet Aktywnych

w okresie od 20.10.2015 do 30.10.2015

§ 1 Informacje o projekcie

1. Okres realizacji projektu: 20.10.2015 – 30.10.2015

2. Realizator projektu: Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Kordeckiego 49/14, 04-330 Warszawa

4. Obszar realizacji projektu: m.st. Warszawa

5. Głównym celem warsztatów jest rozszerzenie wiedzy zakresie prawa w ramach akcji Akademia Kobiet Aktywnych

6. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu firmy Kancelaria Prawno-Szkoleniowa Magdalena Osińska-Wilińska oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40

§ 2 Beneficjenci projektu

1. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte kobiety w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałe w Warszawie.

2.  W czasie rekrutacji pierwszeństwo na listach będą miały matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety bezrobotne oraz kobiety zamieszkałe w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.

§ 3 Procedura rekrutacji

1. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych www.fundacjasukces.org, Internetowej Poradni Mama Sama www.mamasama.most.org.pl, na profilach fundacji w mediach społecznościowych oraz na stronach partnerów Fundacji Sukces.

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią dostępny na stronie internetowej www.fundacjasukces.org formularz zgłoszeniowy, a następnie odeślą go pocztą elektroniczną na adres – akaszkolenia@gmail.com lub zgłoszą chęć udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 535-251-606

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

– moduł 1 i 2 (20.10, 22.10)  z dniem 19.10.2015 r. o godz. 16.00

– moduł 3 i 4 (29.10, 30.10) z dniem 24.10.2015 r. o godz. 16.00

3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona – w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 40 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz spełnienie warunków wymienionych w § 2 .

4. Grupa docelowa szkolenia to :

 • Kobiety bezrobotne i pracujące
 • Matki samotnie wychowujące dzieci

5. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grupy osób uczestniczących w projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych wraz z ankietami. Konieczne jest podanie w formularzu wszystkich wymaganych danych.

6. Pierwsze 40 osób, które spełnią wszystkie kryteria rekrutacji, zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Kolejne osoby (maksymalnie 5 ) zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w szkoleniu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia zostaną powiadomieni o przyjęciu drogą mailową bądź telefoniczną z wyprzedzeniem dwudniowym poprzedzającym rozpoczęcie wykładów z poszczególnych 4 modułów.

7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie przed rozpoczęciem spotkania deklaracji uczestnictwa, wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu Akademia Kobiet Aktywnych.

§ 4 Zakres wsparcia

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje możliwość skorzystania z maksymalnie 10 – godzinnego szkolenia z niżej przedstawianego zakresu tematycznego:

 • Moduł 1: Prawo karne. Przemoc domowa. Przemoc seksualna. Niealimentacja. Postępowanie przed organami ścigania. Środki zaradcze.
 • Moduł 2: Prawo rodzinne. Stosunki między małżonkami i partnerami. Stosunki między rodzicami i dziećmi. Alimenty. Rozwód i separacja. Regulowanie kontaktów. Postępowanie przed sądem. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.
 • Moduł 3: Prawo cywilne i konsumenckie. Umowy, dochodzenie roszczeń. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.
 • Moduł 4: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne. Prawa pracownika. Ochrona w czasie ciąży i macierzyństwa. Zasiłki i pomoc socjalna państwa. Zasiłki na dzieci. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

2. Szkolenia odbędą się w określonych poniżej terminach:

20.10.2015 Moduł 1: Prawo karne

22.10.2015 Moduł 2: Prawo rodzinne

29.10.2015 Moduł 3: Prawo cywilne i konsumenckie

30.10.2015 Moduł 4: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne

Miejsce szkolenia: Centrum Paca 40 w Warszawie

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wszelkich zmianach.

 1. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez osobę prowadzącą szkolenie.
 2. Wykłady zostaną przeprowadzone przez absolwentów studiów prawniczych.

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników i uczestniczek

1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.

2. Przed szkoleniem osoby zakwalifikowane są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu. Brak tych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

4. Uczestniczki wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu.

§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej do dnia 19.10.2015 Moduł 1, 21.10.2015 Moduł 2, 28.10.2015 Moduł 3, 29.10.2015 Moduł 4.

Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres akaszkolenia@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 535-251-606.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

Zapisz

Zapisz