Podsumowanie działań Latarniczych

Celem działań Latarniczych było zachęcenie do zdobywania nowych umiejętności  komputerowych i internetowych pośród osób o niskich kompetencjach cyfrowych oraz pokazanie korzyści jakie daje umiejętność obsługiwania komputera i Internetu. Projekt zakończony trwał od września 2012 roku po maj 2015 roku.

Od 2012 roku Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans współpracujący z Fundacją Sukces przeprowadzili ponad 300 godzin konsultacji grupowych i indywidualnych.

Serdeczne podziękowania dla Latarnika Marka Dyjaka za współpracę przy prowadzeniu konsultacji, dla Wity Meczew-Bardeckiej za wsparcie od strony organizacyjnej konsultacji oraz Agacie Mańczynie za promocję konsultacji w mediach i Internecie.

Zakres tematyczny dotyczy następujących zagadnień:

 • obsługa poczty e-mail
 • obsługa facebooka
 • wyszukiwanie informacji w Internecie
 • Internet mobilny, stacjonarny przewodowy i bezprzewodowy
 • podstawowa obsługa pakietu office
 • podstawowa obsługa komputera (mysz i klawiatura)
 • przenoszenie plików z aparatu/telefonu/usb na komputer
 • nagrywanie danych na CD/DVD
 • karta pacjenta
 • telewizja on-line
 • obsługa skype

Dyżury odbywały się w Bibliotecznym Punkcie Informacji Kulturalnej gdzie poza informacjami na temat obsługi komputera i korzystania z Internetu korzystający mogą dowiedzieć się o planowanych wydarzeniach kulturalnych w Warszawie.

Uczestnicy projektu wysoko oceniły działania na rzecz promocji Internetu pośród osób starszych.