Zamykamy projekt Internetowa Poradnia dla Samotnych Matek Mama Sama

Do 20 października 2017 roku projekt Internetowa Poradnia dla Samotnych Matek Mama Sama zostanie zamknięty.

Projekt został zapoczątkowany przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom „Pozwól żyć w 2003 roku, a w 2011 został przekazany Fundacji Sukces po tym jak stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność.

W ramach Internetowej Poradni Mama Sama prowadziliśmy działania w trzech zakresach: doradztwo szkolenia oraz działalność wydawnicza.

Staraliśmy się również nagłaśniać problemy matek samotnie wychowujących dzieci, poprzez organizację konkursów i kampanii mających na celu zwrócenie uwagi władz, instytucji i opinii publicznej na potrzeby matek oraz zachęcające do podjęcia przez wyżej wymienione instytucje działania w kierunku stworzenia odpowiednich warunków do realizacji aspiracji społecznych i zawodowych matek. Główną ideą poradni było pobudzenie aktywności społecznej matek samotnie wychowujących dzieci.

W ramach działalności Internetowej Poradni Mama Sama osoby zgłaszające się mogły uzyskać odpowiedzi na pytania w zakresie spraw zawodowych, porad prawnych, porad psychologicznych oraz rozwoju osobistego.

W Internecie pojawiło się wiele podobnych do naszej inicjatyw i sporo blogów wykorzystujących nawet naszą nazwę Mama Sama oraz oferujących szybkie porady przez Internet. W związku z tym nie widzimy już takiej potrzeby by kontynuować projekt. Cieszymy się, że zainspirowaliśmy tyle ludzi do działania.

Z usług poradni od początku jej istnienia skorzystało ok 2 000 osób. Czasami zdarzały się przypadki kiedy o pomoc prosili nie tylko samotne mamy ale również samotni ojcowie. Z radością staraliśmy się pomóc w rozwiązaniu Waszych problemów.

Planujemy, że do 20 października projekt zostanie ostatecznie zamknięty. Obecnie usuwamy dane osób oraz listy skierowane do poradni. Wszystkie zostaną zniszczone. Trwają również prace związane z wygaszaniem portalu znajdującego się pod domeną www.mamasama.most.org.pl Ostateczna decyzja co do losu domeny jeszcze nie została podjęta. Domena ma dosyć wysoką pozycję w rankingach stron internetowych, więc być może zostanie wykorzystana do kolejnego projektu. Jesteśmy otwarci na propozycje i czekamy na Wasze pomysły. Możecie je do nas wysyłać przy pomocy formularza zamieszczonego na naszej stronie http://www.fundacjasukces.org/kontakt/

Pragniemy podziękować wszystkim Wolontariuszom i Partnerom, którzy wspólnie z nami pracowali przy tym projekcie oraz Podopiecznym, którzy skorzystali z pomocy w ramach projektu Mama Sama.

Informujemy również, że zamknięcie projektu Internetowej Poradni Mama Sama nie oznacza, iż nie będziemy już wspierać kobiet samotnie wychowujących dzieci. Nasze projekty nadal będziemy w pierwszej kolejności kierować do osób z w trudnej sytuacji życiowej. Więc mówimy tylko: „Do zobaczenia przy następnym projekcie!”

Życzymy Wam wiele sukcesów w ważnych dla Was obszarach życia.