11 sierpnia 2016

Projekty

Projekty stałe

Obecnie realizujemy jeden stały projekt.

Akademia Kobiet Aktywnych w ramach akademii odbywają się szkolenia oraz spotkania skierowane do kobiet w czasie, których uczestniczki mogą podnosić swoje kwalifikacje. Informacja o terminach spotkań jest podawana na stronie Aktualności.

Wyszczególnione działania.

 2011/2019 rok

Portal artistslife24.com więcej niż sztuka!

Portal jest prywatną inicjatywą.  Od połowy 2018 roku współpracujemy przy jego tworzeniu z autorkami pomysłu, które są działaczkami w naszej fundacji. Udzieliliśmy również patronat medialny dla tej ciekawej inicjatywy. Celem projektu artistslife24.com jest wspieranie się w rozwoju artystycznym, wymiana doświadczeń, rozwój kreatywności oraz miłe spędzenie czasu w gronie miłośników i pasjonatów sztuki.

Indywidualne warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych

W 2018 roku przeprowadziliśmy pilotażowy projekt indywidualnych warsztatów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych. Celem było wypracowanie autorskiego planu warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku 6-10 lat. Rekrutacja miała charakter zamknięty. Projekt jest na etapie rozwoju pomysłu.

Akcja Wspomóż rozwój zawodowy!

Projekt realizowany w 2017 roku. Celem akcji było pozyskanie środków na szkolenia zawodowe dla naszej podopiecznej Katarzyny Szymańskiej. Projekt zakończył się sukcesem. Więcej informacji o akcji na naszej stronie w zakładce Aktualności .

Bezpłatne warsztaty psychologiczne z liderką zmian w ramach Akademii Kobiet Aktywnych

W październiku 2015 roku odbyły się warsztaty psychologiczne skierowane do kobiet celem, których było wydobycie poczucia własnej wartości, wzmocnienie mocnych stron osobowości i odnalezienie życiowej satysfakcji.

Spotkanie było dużą dawką inspiracji do działania. Psychologowie pomogli zrozumieć uczestniczkom ich obecną sytuację, spojrzeć na nią z nowej perspektywy i uwierzyć, że nigdy nie jest za późno na zmiany i świadome kreowanie własnej drogi życiowej. Podsumowanie.

Bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach Akademii Kobiet Aktywnych

W sierpniu 2015 roku uczestniczki warsztatów poznawały narzędzia z Pakietu Microsoft Office oraz uczyły się zakładać i prowadzić bloga. Projekt skierowany do kobiet bezrobotnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji komputerowych uczestniczek projektu. Relacja.

Czas to życie – warsztaty z technik zarządzania czasem

Cel szkolenia było: przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik zarządzania czasem. Zarządzanie czasem ma kluczowy wpływ na życie zawodowe i osobiste każdego człowieka. Jeżeli mamy problemy z organizacją czasu, częściej doświadczamy sytuacji stresowych, efektywność naszych działań maleje, a nasza aktywność nie przynosi nam pożądanej satysfakcji. Uczestnicy warsztatu dowiedzieli się jak należy zarządzać czasem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w pracy, zwiększyć swoją produktywność i samozadowolenie. Relacja.

Przedsiębiorcza Mama

Przedsiębiorcze mamy spotkały się w maju 2014 roku, aby opowiedzieć o swoich pasjach oraz drodze do sukcesu i niezależności. Poprzez przywołanie swoich historii i doświadczeń chciały zainspirować do działania i rozwoju kobiety, które często po urodzeniu dziecka porzucają pracę i rezygnują z kariery zawodowej. Organizatorzy pragnęli pokazać jak ważny jest talent, silna wola, odwaga i determinacja w działaniu.

Uczestniczki, które zaprezentowały swoje firmy podczas wydarzenia zostały wyłonione w drodze konkursu. Każda z pań opowiedziała o tym, co jest jej szczególnie bliskie i co najbardziej ceni w posiadaniu własnego biznesu. Relacja na naszej stronie.

Dyżur Latarnika w Bibliotecznym Punkcie Informacji Kulturalnej w Warszawie

Celem spotkań było zachęcenie do zdobywania nowych umiejętności  komputerowych i internetowych pośród osób o niskich kompetencjach cyfrowych oraz pokazanie korzyści jakie daje umiejętność obsługiwania komputera i Internetu. Projekt zakończony trwał od września 2012 roku po maj 2015 roku. Podsumowanie.

Organizacja szkoleń otwartych  IT Moduł 3 obliczenia arkuszowe Poziom zaawansowany

Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie obsługiwania programów komputerowych służących do wykonywania obliczeń arkuszowych (Excel 2007 oraz OpenOffice Calc).

Kampania „Uwolnij Obcojęzyczną!”

Celem akcji była pomoc w poszerzeniu zbiorów obcojęzycznych Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, która ma aspiracje i misję tworzenia ośrodka łączącego różne kultury. Bogate zbiory obcojęzyczne stworzą Warszawiakom możliwości do samodzielnej nauki języków obcych a obcokrajowcom znaleźć pierwiastek swojej kultury w obcym kraju i poczuć, że jest ona tu rozpoznawana, ceniona, dostrzegana i szanowana. Jesteśmy przekonani, że akcja przyczyni się również do promocji czytelnictwa obcojęzycznego, jak również dobrze wpłynie na wizerunek oraz prestiż Warszawy w oczach obcokrajowców. Kampania rozpoczęła się 16 listopada 2011 roku i zakończyła się 24 kwietnia 2012 roku. W okresie od listopada 2011 roku do kwietnia 2012 roku zbiory obcojęzyczne Biblioteki im. Zygmunta Jana Rumla powiększyły się o osiemset publikacji o łącznej wartości około czternastu tysięcy złotych. Wśród przekazanych pozycji znalazły się książki popularnonaukowe, audiobooki, e – booki, słowniki oraz inne materiały pomocne w nauce języków obcych. Publikacje obcojęzyczne cieszą się coraz większą popularnością wśród czytelników, którzy chętnie sięgają po książki i filmy w różnych językach.

Relacja Uwolnij Obcojęzyczną!

„E-PR Skuteczny Public Relations w Internecie”

25 lipca 2011 roku odbyły się szkolenia „E-PR Skuteczny Public Relations w Internecie” zrealizowanych wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. W szkoleniu brali udział przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego, co uświadomiło uczestnikom szkolenia, że jest pole do współpracy zarówno w obszarze budowania wizerunku jak i realizacji wspólnych projektów. Fotorelacja.

Internetowa poradnia Mama Sama

Swoją działalność w 2011 roku rozpoczęliśmy od wznowienia pracy Internetowej Poradni Dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci Mama Sama. Główną ideą było pobudzenie aktywności społecznej matek samotnie wychowujących dzieci, zaszczepienie aktywnych i przedsiębiorczych postaw.

Mama Sama było miejscem gdzie mamy samotnie wychowujące dzieci mogły uzyskać pomoc na przykład przy pisaniu podań o przyznanie lokalów socjalnych, przy pisaniu wniosków o dotacje z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskać informacje o zasiłkach oraz wiele innych pożytecznych informacji.

W ramach Internetowej Poradni Mama Sama prowadziliśmy działania w trzech zakresach: doradztwo, szkolenia oraz działalność wydawnicza. W październiku 2017 roku projekt został zamknięty. Więcej informacji o projekcie tu.